01 84 80 60 29
[email protected]

VERKOOPSVOORWAARDEN

De producten die op deze site beschikbaar worden gesteld, zijn voor strikt persoonlijk gebruik. In het geval van een bestelling van producten die bestemd zijn voor wederverkoop, behoudt SANALYSLAB zich het recht voor om de bestelling te weigeren. We zullen binnenkort een "distributeurs"-gedeelte op deze website openen.

Bestellingen worden voorbereid door onze teams in samenwerking met ons verwerkingscentrum in het Verenigd Koninkrijk. Elk product wordt verzonden met een doorzichtige plastic verzegeling rond de dop. Dit is een beveiligingsapparaat dat de onschendbaarheid van de flacon of fles garandeert. We behouden ons het recht voor om u SANALYSLAB "goodies" aan te bieden.

Als het zegel niet op de fles aanwezig is, mag u uw pakket niet aannemen. Uw bestelling wordt dan het voorwerp van een retourzending, een verzoek om schadevergoeding van ons aan de vervoerder. Je krijgt dan je geld terug na ontvangst van het pakket.

Deze Algemene Voorwaarden zijn de officiële gebruiksvoorwaarden voor de SanalysLab-website op https://sanalyslab.com. De inhoud en diensten die beschikbaar zijn op de Site worden aan u geleverd door SanalysLab ("https://sanalyslab.com", "onze", "onze", "wij") onderworpen aan de volgende algemene voorwaarden. Lees ook ons ??privacybeleid, evenals alle andere voorwaarden en beleidsregels die u op onze site kunt vinden in verband met bepaalde functies, bestelinformatie of promoties. Door de site te bezoeken of te gebruiken, erkent u dat u deze algemene voorwaarden en andere richtlijnen, beleidsregels en voorwaarden die op de site zijn geplaatst, hebt gelezen, begrepen en ermee instemt eraan gebonden te zijn.

SanalysLab behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment bij te werken of te wijzigen. Wanneer er wijzigingen zijn aangebracht, zullen we de herziene versie op deze webpagina plaatsen en de hieronder gekopieerde datum 'Laatst bijgewerkt' bijwerken. Om deze reden raden we u aan om deze Algemene voorwaarden te lezen wanneer u producten koopt van SanalysLab of de Site op een andere manier gebruikt. Door deze site te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de algemene voorwaarden die op de site zijn gepubliceerd op het moment van uw toegang.

1. Onderwerp van de Algemene Verkoopvoorwaarden


1.1 Waarop zijn deze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing?

Deze verkoopvoorwaarden zijn zonder beperking of voorbehoud van toepassing op alle verkopen tussen enerzijds de vennootschap SanalysLab, een vereenvoudigde naamloze vennootschap, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Lyon, onder het nummer 884 514 688, waarvan de maatschappelijke zetel is 335 rue ferdinand perrier, 69330 Saint-Priest, waarvan het intracommunautaire btw-nummer FR48884514688 is, wiens handelsnaam SanalysLab is (hierna "SanalysLab" genoemd), en anderzijds elke niet-professionele koper (hierna de "klant" of "klanten") die de door SanalysLab te koop aangeboden producten (hierna de "producten") via de website (hierna website ") willen kopen. Ze specificeren met name de voorwaarden van bestelling, betaling, levering en beheer van eventuele retourzendingen van door klanten bestelde Producten.

1.2. Welke producten bieden we aan?

De producten die op de website te koop worden aangeboden zijn voedingssupplementen, plantenextracten, probiotica, cosmetica en verzorgingsproducten. De belangrijkste kenmerken van de producten en in het bijzonder de specificaties, afbeeldingen en aanduidingen van afmetingen of capaciteit van de producten, worden gepresenteerd op de website. De klant is verplicht deze te lezen alvorens een bestelling te plaatsen. De keuze en aankoop van een product is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de klant. De kleur en afbeeldingen van de flessen kunnen aan verandering onderhevig zijn. Deze wijzigingen brengen geen enkele wijziging met zich mee van de formulering van onze producten, maar kunnen gebeuren om redenen van merkimago of voorraad (bijvoorbeeld niet op voorraad van een bepaald type fles).

De klant moet de beschrijving van elk product raadplegen om de eigenschappen en essentiële kenmerken ervan te kennen.

1.3. Wat zijn de contactgegevens om ons te bereiken?

De contactgegevens van SANALYSLAB zijn als volgt:

SANALYSLAB
335 rue ferdinand perrier
69800 Saint-Priest
Frankrijk

Telefoon: +33 (0) 1 84 80 60 29
E-mail: [email protected]

 

1.4. Wat gebeurt er als u deze algemene voorwaarden accepteert?

De validatie van de bestelling door de klant impliceert de aanvaarding zonder beperking of voorbehoud door de klant van deze verkoopvoorwaarden. De klant erkent over de nodige capaciteit te beschikken om de op de website aangeboden producten te contracteren en te verwerven. Deze verkoopvoorwaarden prevaleren boven alle andere algemene of specifieke voorwaarden die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door SanalysLab. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn te allen tijde toegankelijk op de website. De klant verklaart kennis te hebben genomen van deze algemene verkoopvoorwaarden en deze te hebben aanvaard door het daartoe voorziene vakje aan te vinken alvorens de online bestelprocedure en de algemene gebruiksvoorwaarden van de website te implementeren.

1.5. Kunnen deze AV worden gewijzigd en zo ja, onder welke voorwaarden?

SanalysLab behoudt zich het recht voor om haar verkoopvoorwaarden op elk moment te wijzigen. In dat geval zijn de toepasselijke voorwaarden de voorwaarden die van kracht zijn op de datum waarop de bestelling door de klant wordt geplaatst. Tenzij het tegendeel wordt bewezen, vormen de gegevens die in het informaticasysteem van SanalysLab zijn vastgelegd het bewijs van alle transacties die met de klant zijn afgesloten. De algemene verkoopvoorwaarden worden gesloten voor de duur die nodig is voor de levering van de producten. In overeenstemming met de Wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978 en de RGPD-regelgeving, heeft de klant te allen tijde het recht op toegang, rectificatie en verzet tegen al zijn persoonlijke gegevens door schriftelijk, per post en door het verstrekken van een identiteitsbewijs , naar het bovengenoemde adres.

2. Bestellingen


2.1. Hoe plaats je een bestelling bij SANALYSLAB?

De klant kan via internet een bestelling plaatsen op de Website. De Klant die een bestelling op de Website wil plaatsen, moet op de volgende manier bestellen:

·       maak een "klantaccount" aan waarin hij alle gevraagde contactgegevens zal aangeven.

·       bouw een online winkelmandje door alle gekozen producten te selecteren.

·       accepteer deze algemene verkoopvoorwaarden, valideer hun bestelling na controle.

·       voer de betaling uit onder de verstrekte voorwaarden.

Elke bestelling impliceert aanvaarding zonder beperking of voorbehoud van deze algemene verkoopvoorwaarden. Elke bestelling impliceert aanvaarding van de prijzen en beschrijving van de producten die beschikbaar zijn voor verkoop.

De contractuele informatie wordt gepresenteerd in het Frans en is onderhevig aan bevestiging uiterlijk wanneer de klant de bestelling bevestigt.

Vanaf het moment dat de Klant zijn bestelling heeft gevalideerd, wordt hij geacht deze algemene verkoopvoorwaarden, de prijzen, volumes en hoeveelheden van de te koop aangeboden en bestelde producten bewust en zonder voorbehoud te hebben aanvaard.

 

2.2. Wanneer wordt de bestelling van de klant als definitief beschouwd?

De verkoop wordt pas als definitief beschouwd na verzending aan de Klant van de bevestiging van de aanvaarding van de bestelling (met een samenvatting) door SANALYSLAB per e-mail en na ontvangst door SANALYSLAB van de volledige betaling. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de juistheid van de bestelling te controleren en eventuele fouten onmiddellijk te melden. Elke bestelling die op de Website wordt geplaatst, vormt de totstandkoming van een contract op afstand tussen de Klant en SANALYSLAB.

 

2.3. Wat gebeurt er als je een product bestelt dat niet beschikbaar of niet op voorraad is?

NB Normaal gesproken staat de website klanten niet toe om te bestellen als een product niet beschikbaar of niet op voorraad is.

De productaanbiedingen van SANALYSLAB zijn geldig binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. Wanneer een besteld Product niet beschikbaar en/of niet voorradig is, wordt de Klant hiervan op de hoogte gebracht en wordt hij tevens per e-mail of, in geval van een bestelling van meerdere Producten, op de factuur van de verzonden Producten op de hoogte gebracht van de periode waarin het Product dat niet voorradig is, beschikbaar is. SANALYSLAB kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de onbeschikbaarheid van een Product.

In geval van onbeschikbaarheid en/of niet in voorraad zijn van een (of meer) Product(en), kan de Klant, naar eigen keuze:

·       Een volledige terugbetaling voor het niet-beschikbare of niet in voorraad zijnde product.

·       Ontvang een creditnota ter waarde van de prijs van het niet-beschikbare of niet in voorraad zijnde product, te gebruiken voor een toekomstige bestelling.

Alleen als een Product permanent niet meer op voorraad is bij de leveranciers van SANALYSLAB, zal het uit ons verkoopaanbod worden verwijderd. SANALYSLAB zal dit Product dan zo snel mogelijk van de Website verwijderen.

Het Product zal dan van de Website verwijderd worden.

Behoudens bewijs van het tegendeel vormen de door SANALYSLAB geregistreerde gegevens het bewijs van alle transacties tussen SANALYSLAB en haar klanten.

 

2.4. Onze producten

SanalysLab en de sitemanager presenteren aan de Klant de essentiële kenmerken van de Producten die op de Site worden verkocht en nodigen de Klant uit deze aandachtig te lezen.

De Klant kan inderdaad, voorafgaand aan zijn Bestelling, kennis nemen van de essentiële kenmerken van de Producten die hij wenst te bestellen door de precontractuele informatie te raadplegen die hem is meegedeeld, met name in zijn Winkelmandje, door de Site Manager vóór elke bestelling.

Het is duidelijk dat de foto's en afbeeldingen die het product/de producten vertegenwoordigen die op de site verschijnen slechts indicatief zijn en geen contractuele verbintenis van de sitebeheerder kunnen vormen, waardoor een perfecte overeenkomst tussen het bestelde product en het product wordt gegarandeerd ( s) vertegenwoordigd.

De Klant wordt geïnformeerd dat de Producten die op de Site worden weergegeven geen drugs zijn. Dit zijn voedingssupplementen in overeenstemming met de definitie van Richtlijn 2002/46/EG en zijn onderworpen aan een conformiteitsverklaring aan de DGCCRF.

In overeenstemming met de regelgeving wordt op elk aanvullend voedingsproduct aangegeven:

1.     de naam van de categorieën van nutriënten of stoffen die kenmerkend zijn voor het product of een aanduiding met betrekking tot de aard van deze nutriënten of stoffen

2.     de dagelijkse portie Product waarvan de consumptie wordt aanbevolen

3.     een waarschuwing tegen overschrijding van de aangegeven dagelijkse dosis

4.     een verklaring om te voorkomen dat voedingssupplementen worden gebruikt als vervanging voor een gevarieerde voeding

5.     een waarschuwing dat de Producten buiten het bereik van jonge kinderen moeten worden gehouden

U kunt alle informatie over onze producten ook vinden op deze site

De producten die op de site op de markt worden gebracht, worden niet verkocht, noch om ziekten te diagnosticeren, te voorkomen of te genezen. Raadpleeg een arts als u een ziekte heeft. Zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, kinderen onder de 12 jaar en mensen die een medische behandeling ondergaan, dienen over het algemeen af ??te zien van het consumeren van voedingssupplementen, behalve op advies van hun therapeut.

U dient de juiste beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg te raadplegen over alle zaken die verband houden met uw gezondheid en welzijn, waaronder het volgende:

Breng eventuele aanpassingen aan in medicatie of behandeling die u momenteel gebruikt; Stop met een geneesmiddel of behandeling die u momenteel gebruikt; Start een nieuw medicijn of nieuwe behandeling.

 

2.5. MAANDELIJKS ABONNEMENT

Servicevoorwaarden voor terugkerende facturering

Ongeveer 30 dagen na uw eerste bestelling, en daarna ongeveer elke 30 dagen daarna, wordt u een nieuwe bestelling van SanaLiver in rekening gebracht en verzonden die overeenkomt met uw abonnement.

Opties voor lidmaatschapsplan:

 

Abonnement voor 6 potjes
6 Potten 
SanaLiver
€ 202,25 maandelijks gefactureerd

 

Abonnement voor 3 potten
3 potjes 
SanaLiver
€ 121,35 maandelijks gefactureerd

 

Abonnement voor 1 pot
1 pot 
SanaLiver
€ 44,95 maandelijks gefactureerd

 

De kaart die u vandaag verstrekt, wordt maandelijks gefactureerd voor uw levering van SanaLiver, tenzij u belt om te annuleren of een e-mail stuurt naar [email protected] (onder voorbehoud van uw e-mail: "Mijn abonnement opzeggen". Er is geen minimale aankoop of aankoopverplichting. Aanpassen dit programma om aan uw behoeften te voldoen, om factureringsinformatie bij te werken of om te informeren naar toekomstige verzendingen en kosten, kunt u op elk moment contact opnemen met de klantenservice via [email protected] Houd er rekening mee dat de exacte verzendtijden kunnen variëren.

 

Belangrijke mededeling:

Dit lidmaatschap garandeert dat u elke dertig dagen een bestelling van SanaLiver ontvangt, totdat u ervoor kiest om uw lidmaatschap te beëindigen en onze producten en exclusieve content voor leden niet meer ontvangt. U bent vrij om uw abonnement op elk moment te beëindigen zonder boete of vroegtijdige beëindigingskosten.

Wanneer u zich aanmeldt voor het SanaLiver Maandabonnement, erkent u dat u elke dertig (30) dagen wordt gefactureerd en uw bestelling van SanaLiver ontvangt. De creditcard of betaalpas die u heeft gebruikt om u aan te melden voor dit exclusieve lidmaatschap, wordt elke dertig (30) dagen in rekening gebracht.

Houd er rekening mee dat elk gratis geschenk dat op uw eerste bestelling wordt toegepast, ALLEEN van toepassing is op uw eerste verzending. Eventuele extra couponcodes zijn alleen van toepassing op uw eerste zending en de volgende facturering is tegen het normale ledentarief.

U erkent en stemt ermee in dat deze Services op abonnementsbasis worden geleverd en dat maandelijkse lidmaatschapskosten in rekening worden gebracht op basis van de oorspronkelijke aankoopdatum.

U machtigt SanalysLab uitdrukkelijk om uw krediet- of debetkaart om de dertig (30) dagen in rekening te brengen, u wijst alle aansprakelijkheid af voor eventuele rekening-courantkosten of kosten die u mogelijk maakt van uw kaartuitgever of uw bank voor geldkosten of andere gerelateerde kosten in verband met herhaalde maandelijkse facturering. U erkent en gaat ermee akkoord dat we geen aanvullende autorisatie van u zullen verkrijgen voor elke maandelijkse abonnementsprijs.

 

3. Aanbiedingen en prijzen


3.1 Hoe worden wijzigingen in onze prijzen behandeld?

SANALYSLAB behoudt zich het recht voor zijn prijzen te allen tijde te wijzigen, maar verbindt zich ertoe de op het ogenblik van de bestelling geldende prijzen toe te passen, onder voorbehoud van de beschikbaarheid op die datum. De Aanbiedingen en Producten worden geleverd tegen de geldende tarieven die op de Website worden vermeld, op het moment van de registratie van de bestelling.

 

3.2 Hoe worden de prijzen van onze producten aangegeven? Hoe zit het met verzendkosten en promotionele aanbiedingen?

De prijzen van de producten zijn aangegeven in euro's, alle belastingen inbegrepen, en houden geen rekening met de leveringskosten, die bijkomend worden aangerekend, en worden aangegeven vóór de validatie van de bestelling, de verpakking en de verwerking van de bestelling.

Promotionele aanbiedingen zijn geldig voor de geldigheidsduur die zij vermelden en zolang zij op de Website worden weergegeven, alsmede binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. Bestellingen kunnen alleen worden aanvaard als de vermelde prijzen overeenkomen met die van het huidige aanbod.

De prijs is contant, volledig en in één keer betaalbaar op de dag van de bestelling door de Klant, door middel van beveiligde betaling. De betaalde bedragen mogen in geen geval worden beschouwd als een voorschot of een aanbetaling. Contante betaling bij aflevering wordt om geen enkele reden geaccepteerd. Indien een of meer belastingen of heffingen, met name milieuheffingen, zouden worden ingesteld of gewijzigd, naar boven of naar beneden, zou deze wijziging kunnen worden doorberekend in de verkoopprijs van de producten.

Alle bestellingen zijn onderworpen aan de volgende voorwaarden

Alle bestellingen worden in euro gefactureerd en moeten in euro worden betaald.

SANALYSLAB behoudt zich het recht voor om, in geval van niet-naleving van de betalingsvoorwaarden, de levering van de lopende bestellingen van de Klant op te schorten of te annuleren.

 

4. Levering

 

N.B. De levering geschiedt door de overdracht aan de Klant van het fysieke bezit van of de controle over het Product.

 

4.1. Hoe worden de leveringskosten berekend?

 

Voor elke bestelling wordt een forfaitaire bijdrage in de kosten van het ter beschikking stellen van het Product gevraagd, die de porto-, verpakkings- en verwerkingskosten van de bestelling omvat. De vaste bijdrage wordt geïndexeerd op basis van de leveringswijze die door de Klant wordt gekozen op het ogenblik van het plaatsen van de bestelling. De verzendkosten zijn gratis voor bestellingen van meer dan €55.

De bijdrage in de leveringskosten wordt geacht inclusief BTW te zijn.

Om de transportkosten te beperken, worden alle kleine of middelgrote Producten verzonden met de dienst Colissimo Suivi van La Poste of een bezorgdienst van een derde partij, die zich ertoe verbindt binnen 8 werkdagen in heel Frankrijk te leveren en die de Klant de mogelijkheid biedt de bestelde producten op het postkantoor in de buurt van het leveringsadres op te halen in geval van afwezigheid op de oorspronkelijke leveringsplaats wanneer de postbode arriveert. Indien de Klant afwezig is op de dag van de levering, zal de postbode een bericht in zijn brievenbus achterlaten, dat hem de mogelijkheid biedt zijn pakje op het postkantoor tijdens de openingsuren af te halen, binnen een termijn van vijftien dagen. De klant kan zijn bestelling volgen dankzij het volgnummer dat hem per e-mail wordt toegezonden op de dag dat de bestelling wordt verzonden.

Om redenen van beschikbaarheid kan een bestelling in verschillende termijnen aan de Klant worden geleverd. In dit geval betaalt de Klant slechts voor één levering.

De Klant is verantwoordelijk voor de betaling van de bestelling.

 

4.2. Wat zijn de levertijden?

SANALYSLAB verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om de door de Klant bestelde Producten zo snel mogelijk te leveren. Voor meer informatie nodigen wij u uit onze leveringsvoorwaarden te lezen. Indien de bestelde Producten echter niet binnen dertig (30) dagen na de bestelling zijn geleverd, dient de Klant SANALYSLAB hiervan zo spoedig mogelijk telefonisch of per e-mail op de hoogte te brengen.

Levertijden zijn meestal tussen de 5 en 8 werkdagen voor Europees Frankrijk, Nederland, België, Luxemburg, Spanje, Duitsland en Italië. Voor overzeese gebieden zijn de deadlines 10-20 werkdagen. Voor andere Europese landen is de levertijd 8 tot 13 werkdagen. Er kan soms niet op voorraad zijn, in welk geval de klant per e-mail op de hoogte wordt gebracht van de indicatieve leverdatum.

SANALYSLAB zal contact opnemen met de vervoerder zodat deze een onderzoek kan instellen, dat tot eenentwintig (21) dagen kan duren. Als de producten worden gevonden, worden ze omgeleid naar het huis van de Klant. Indien de Producten aan het einde van het onderzoek niet worden teruggevonden, worden de Producten als verloren beschouwd en kan SANALYSLAB de Klant vervolgens vervangende Producten terugsturen, zonder extra kosten voor de Klant. Indien de bestelde Producten niet meer beschikbaar waren, zal SANALYSLAB het bedrag van de verloren geachte Producten terugbetalen.

In elk geval, indien de Producten niet geleverd zijn binnen een termijn van twintig (20) dagen na de indicatieve leveringsdatum, om een andere reden dan overmacht of het feit van de Klant, kan de verkoop op schriftelijk verzoek van de Klant geannuleerd worden onder de voorwaarden voorzien in de artikelen L. 216-2 tot L. 216-4 van het Wetboek van Consumentenrecht. De door de Klant betaalde bedragen zullen hem dan uiterlijk binnen veertien dagen na de datum van opzegging van het contract worden terugbetaald, met uitsluiting van schadevergoeding of inhouding.

 

4.3. Wat gebeurt er als u een onjuist afleveradres invult?

De Producten worden geleverd op het adres dat de Klant bij het plaatsen van de bestelling heeft opgegeven. De Klant moet ervoor zorgen dat dit correct is. Elk pakket dat naar SANALYSLAB wordt teruggestuurd wegens een onjuist of onvolledig leveringsadres zal op kosten van de Klant opnieuw worden verzonden en SANALYSLAB kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onmogelijkheid om de bestelling te leveren. Indien de Klant op twee afzonderlijke leveringsadressen wenst te worden geleverd, dient hij twee afzonderlijke bestellingen te plaatsen, met de daaraan verbonden leveringskosten.

 

4.4. Wat moet u doen na ontvangst van de bestelling?

Bij ontvangst van de bestelling dient de Klant de staat van de geleverde Producten te controleren. In geval van zichtbare gebreken geniet de Klant van het recht op teruggave onder de in deze algemene voorwaarden bepaalde voorwaarden. Elke onregelmatigheid betreffende de levering (d.w.z. ontbrekende of beschadigde Producten, beschadigde verpakkingen) moet in eerste instantie op de leveringsbon worden vermeld en in de vorm van handgeschreven reserves vergezeld van de handtekening van de klant aan de vervoerder worden meegedeeld. Ten tweede moet elke anomalie zo snel mogelijk na de ontvangst van de Producten aan SANALYSLAB worden gemeld via een eenvoudige brief naar het volgende adres:

SANALYSLAB
335 rue Ferdinand Perrier
69800 Saint-Priest
Frankrijk

Tel : +33 (0) 1 84 80 60 29
E-mail : [email protected]

SANALYSLAB behoudt zich het recht voor om de Klant te vragen het (de) beschadigde(n) Product(en) terug te sturen.

 

4.5 Ik heb een beschadigd pakket ontvangen. Wat te doen?

Indien de klant bij de levering van zijn pakje dat tegen handtekening moet worden overhandigd, vaststelt dat het beschadigd is, kan hij naar keuze het pakje weigeren dat dan rechtstreeks naar SANALYSLAB zal worden teruggestuurd, of het pakje in ontvangst nemen en de verslechtering van de verpakking melden.

Indien de Klant vaststelt dat de verpakking van zijn terug te zenden pakket beschadigd is, kan hij, mits het pakket niet geopend is, het pakket weigeren door het terug te zenden naar het postkantoor, ten laatste op de werkdag die volgt op de levering.

 

4.6. Hoe worden NPAI-teruggaven behandeld?

Retourzendingen met als reden "NPAI" komen overeen met pakketten die door de met de bezorging belaste dienstverlener zijn teruggezonden onder vermelding van: "Woont niet op het aangegeven adres". Na ontvangst en aanvaarding van het teruggezonden pakje door de diensten van SANALYSLAB, zal binnen achtenveertig (48) uur na ontvangst van het pakje door SANALYSLAB, een creditnota voor het totaalbedrag van de bestelling, verminderd met de verzendingskosten, op de klantenrekening van de Klant worden gecrediteerd. De Klant kan dan de bestelling opnieuw plaatsen, waarbij hij zich verzekert van de juistheid van het opgegeven leveringsadres.

De Klant kan dan de bestelling opnieuw plaatsen, waarbij hij zich verzekert van de juistheid van het opgegeven leveringsadres.

 

4.7. Hoe worden retourzendingen onder de reden "niet opgeëist" beheerd?

Retourneren onder de reden "niet opgeëist" komt overeen met pakketten die niet zijn opgeëist door Klanten op het postkantoor of bij de handelaar gekozen door de Klant op het moment van bestelling binnen vijftien (15) dagen na het bericht van doorgang. Na ontvangst en aanvaarding van het teruggezonden pakje door SANALYSLAB, zal binnen achtenveertig (48) uur na ontvangst van het pakje door SANALYSLAB, een creditnota voor het totaalbedrag van de bestelling, verminderd met de verzendingskosten, op de klantenrekening van de Klant gecrediteerd worden. De Klant kan dan de bestelling opnieuw plaatsen.

 

5. Herroepingsrecht

 

5.1. Wat is de herroepingstermijn?

In toepassing van de bepalingen van artikel L. 221-19 van het Wetboek van Consumentenrecht beschikt de Klant over een termijn van veertien (14) dagen vanaf de ontvangst van de bestelling om zijn herroepingsrecht bij SANALYSLAB uit te oefenen, zonder zijn beweegredenen te moeten rechtvaardigen of een boete te moeten betalen, met het oog op terugbetaling, op voorwaarde dat de Producten worden teruggestuurd in hun oorspronkelijke verpakking, volledig en in perfecte staat, zodat ze opnieuw op de markt kunnen worden gebracht.

Bovendien bent u verantwoordelijk voor alle verzendkosten die worden gemaakt bij het retourneren van een product. We raden je aan om je potten naar ons te retourneren via een bijgehouden verzendmethode. We kunnen geen potten terugbetalen die we niet hebben ontvangen.

 

5.2. Wat moet ik doen om mijn herroepingsrecht uit te oefenen?

Geschonden, reeds geopende, bevuilde of onvolledige Producten worden niet teruggenomen.

Producten moeten worden geretourneerd binnen veertien (14) dagen na kennisgeving aan SANALYSLAB van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Deze periode begint bij het begin van het eerste uur van de eerste dag en eindigt aan het einde van het laatste uur van de laatste dag van de periode. Verstrijkt deze termijn op een zaterdag, een zondag of een feestdag, dan wordt hij verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

Het Product in de originele verpakking moet naar het volgende adres worden gestuurd: SANALYSLAB "retouradres"

De Klant moet zijn pakje vergezeld doen gaan van het volgende herroepingsformulier of van een andere ondubbelzinnige verklaring waarin hij zijn wens tot herroeping kenbaar maakt: SANALYSLAB "retouradres"

Hierbij deel ik u mede dat ik afzie van de overeenkomst betreffende de bestelling van de onderstaande producten:

·       Volgorde van: ............

·       Bestelnummer: ............

·       Naam klant: ........................

·       Adres van de klant: ..............................

[Handtekening van de klant]

Het is raadzaam om het pakket per pakketpost terug te sturen, in het geval dat het verloren is gegaan in de post, aangezien SANALYSLAB hiervoor niet verantwoordelijk kan worden gesteld.

 

5.3. Een bestelling annuleren

Je hebt 24 uur na het plaatsen van een bestelling op onze sites om je bestelling te annuleren. Na deze periode zal het nodig zijn om te wachten tot het pakket is afgeleverd op het afleveradres dat bij de bestelling is opgegeven. Stuur dan het pakket naar ons terug (Mail naar: [email protected] voor het retourformulier en het retouradres).
Bovendien ben je verantwoordelijk voor alle verzendkosten die worden gemaakt tijdens het retourneren van een product. We raden je aan om je potten naar ons te retourneren via een bijgehouden verzendmethode. 
We kunnen geen potten terugbetalen die we niet hebben ontvangen.

 

6. Terugbetalingen

 

6.1. Hoe en in welke gevallen gaat u over tot terugbetaling?

In geval van niet-ontvangst van de bestelling binnen de voornoemde leveringstermijnen, om een andere reden dan overmacht of de fout van de Klant, kan de verkoop op schriftelijk verzoek van de Klant worden ontbonden, onder de voorwaarden voorzien in de artikelen L. 216-2 van het Consumentenwetboek. De door de Klant betaalde bedragen zullen hem dan uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de datum van beëindiging van het contract door de Klant worden terugbetaald, met uitsluiting van elke schadevergoeding of aftrek.

In het geval dat het bestelde Product niet beschikbaar is, zal de Klant die voor terugbetaling heeft gekozen, de betaalde bedragen terugbetaald krijgen uiterlijk veertien (14) dagen na zijn betaling.

De Klant zal worden terugbetaald binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de Producten door SANALYSLAB.

De terugbetaling zal geschieden volgens de door de Klant bij de bestelling gebruikte betalingsmethode.

SANALYSLAB behoudt zich het recht voor om alle bestellingen van een professional te annuleren en terug te betalen.

De terugbetaling zal geschieden volgens de door de klant bij de bestelling gebruikte betalingswijze.

SANALYSLAB behoudt zich het recht voor.

 

6.2. 90 dagen geld terug garantie. In welke gevallen?

SanalysLab is trots op de kwaliteit van zijn producten en de tevredenheid van zijn klanten. Als u om welke reden dan ook niet tevreden bent met uw aankoop, bieden wij op sommige van onze producten de 90 dagen niet-goed-geld-terug-garantie.

Ook bij je retour hebben we geen uitleg nodig. Volg gewoon de onderstaande instructies en we zullen uw retourzending graag binnen 6-12 werkdagen verwerken (afhankelijk van het aantal retourzendingen dat is ontvangen op het moment dat u uw pakket naar ons terugstuurde).

Sanalyslab biedt een niet-goed-geld-terug-garantie van 90 dagen op alle producten die op onze website zijn gekocht (LET OP: artikelen die zijn gekocht via links van derden, zoals Amazon.com of Ebay.com, komen niet in aanmerking voor de 90 dagen niet-goed-geld-terug-garantie).

 

Deze garantie gaat in op de dag dat u het product koopt en vervalt 90 dagen later. Om van deze garantie te genieten, moet u de producten terugsturen, zelfs leeg en/of geopend, vergezeld van het ingevulde informatieblad met uw retourpakket, gedateerd vóór het verstrijken van de termijn van 90 dagen.

 

*Eenmalige speciale bundels zijn ook gegarandeerd voor de duur van de bundel zelf, niet automatisch voor de 90 dagen. Een pakket van 60 dagen heeft bijvoorbeeld een garantie van 60 dagen of een pakket van 45 dagen heeft een garantie van 45 dagen, enz. Onze geld-terug-garantie is geldig voor de gehele duur van het pakket, maar niet langer dan dat vanwege de speciale aanbieding in deze aanbiedingen.


Retourprocedure:

• Neem contact op met onze 24-uurs klantenservice via [email protected] voor het retouradres.

• Nadat we contact hebben opgenomen met de klantenservice, zal ons team je precies adviseren wat je moet doen met betrekking tot het retourneren van je artikelen. Belangrijk: Retourkosten zijn voor rekening van de klant en we raden verzendingen met tracking aan. U moet het trackingnummer van uw pakket doorgeven aan de agent die uw dossier behandelt.

• Retourneer lege potten samen met het retourformulier (plaats deze in de doos) voor een goede afhandeling.

• Elk geretourneerd, geweigerd of niet afgeleverd pakket zal de prijs van het product worden terugbetaald, verminderd met de verzendkosten die zijn gemaakt door de weigering van het pakket.

 

• Retourzendingen dienen binnen 90 dagen na factuurdatum op ons kantoor te zijn ontvangen.

• Potten kunnen alleen worden geretourneerd als er voldoende tijd is verstreken om het product te consumeren zoals aangegeven op het etiket. We accepteren bijvoorbeeld geen retournering van 6 flessen (zes maanden voorraad lege producten) na slechts één of twee maanden gebruik. Als u na een maand gebruik 3 potten retourneert, wordt slechts 1 pot volledig terugbetaald.

 

• Alle terugbetalingen worden binnen 8 werkdagen na ontvangst van het pakket verwerkt volgens de oorspronkelijke betalingsmethode. Het kan tot 5-8 dagen duren voordat uw financiële instellingen (banken) de terugbetaling hebben verwerkt.

• Het maximale terugbetalingsbedrag dat gedekt wordt door de 90-dagen garantie is €134,85 voor producten die zijn gekocht op onze partnersites en €188,90 voor producten die zijn gekocht op onze officiële site (www.sanalyslab.com). Als u bovendien een verpakking van 6 potten hebt gekocht en vervolgens 6 potten hebt geretourneerd na 90 dagen, is het maximale bedrag dat aan u kan worden terugbetaald € 134,85.

 

• Voor alle retourzendingen worden verwerkings- en beheerskosten van € 10 in rekening gebracht (inclusief onze verzendkosten en voorbereidingskosten voor het verzonden pakket).

 

Bij een vermoeden van misbruik van de geld-terug-garantie (retourneren van meerdere volledig lege potten, meerdere restitutieverzoeken, etc.), behouden wij ons het recht voor om de geld-terug-garantie te annuleren.

 

Neem contact op met onze klantenservice voor hulp bij uw retourzending en voor het verkrijgen van een informatieblad dat nodig is voor een terugbetaling.

 

7. Betalingsvoorwaarden

 

N.B. Dit is een bestelling met betalingsverplichting, hetgeen betekent dat het plaatsen van de bestelling betaling door de Klant impliceert.

 

7.1. Wat zijn de betalingsvoorwaarden?

De Klant garandeert SANALYSLAB dat hij/zij bij de validatie van de bestelbon over de nodige machtigingen beschikt om de door hem/haar gekozen betalingswijze te gebruiken. SANALYSLAB behoudt zich het recht voor om elk beheer van bestellingen en elke levering op te schorten in geval van weigering van toestemming voor betaling per bankkaart door officieel erkende organisaties of in geval van niet-betaling

SANALYSLAB behoudt zich het recht voor om elk beheer van bestellingen en elke levering op te schorten in geval van weigering van toestemming voor betaling per bankkaart door officieel erkende organisaties of in geval van niet-betaling.

SANALYSLAB bewaart in haar database geen persoonlijke of financiële informatie gedurende de verwerking van de betaling van de Klant.

 

7.2. Betaling met kredietkaart

De betaling met kredietkaart gebeurt rechtstreeks online via een beveiligde transactie, met het systeem Stripe. De betalingsgegevens worden gecodeerd uitgewisseld via het SSL 128-bit protocol (Secure Socket Layer). Wanneer de Klant een bestelling op de Website plaatst, wordt de kredietkaart onmiddellijk gedebiteerd op de volgende manier: de Klant vermeldt in de daartoe voorziene ruimte het nummer van zijn kredietkaart, zonder spaties tussen de cijfers, de geldigheidsdatum ervan, en de laatste drie cijfers van het pictogram op de achterzijde van de kaart. De creditcard wordt over het algemeen gedebiteerd op het moment van verzending van de bestelling.

 

8. Overdracht van eigendom - Overdracht van risico

 

De eigendomsoverdracht van de Producten van SANALYSLAB, ten voordele van de Klant, zal pas gebeuren na volledige betaling van de prijs door de Klant, en dit ongeacht de datum van levering van deze Producten. Ongeacht de datum waarop de eigendom van de Producten wordt overgedragen, wordt de overdracht van de daaraan verbonden risico's van verlies en bederf pas gerealiseerd op het moment dat de Klant de Producten fysiek in bezit neemt. De Producten reizen dus op risico van SANALYSLAB.

 

9. Aansprakelijkheid

 

9.1. Wat zijn de toepasselijke wettelijke garanties?

De op de Website verkochte Producten zijn in overeenstemming met de in Frankrijk geldende regelgeving. De door SANALYSLAB geleverde Producten genieten van rechtswege en zonder bijkomende betaling, onafhankelijk van het herroepingsrecht:

·       de wettelijke garantie

·       de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken voorzien in de artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, voortvloeiend uit een gebrek in materiaal, ontwerp of fabricage dat de geleverde Producten aantast en ze ongeschikt maakt voor gebruik.

 

9.2 Wat zijn de verplichtingen van SanalysLab?

- Volgens artikel L. 217-4 van het Wetboek van Consumentenrecht "levert de verkoper een goed conform de overeenkomst en is hij verantwoordelijk voor de gebreken van conformiteit die op het moment van de levering bestaan. Hij is eveneens aansprakelijk voor conformiteitsgebreken die voortvloeien uit de verpakking, de montagehandleiding of de installatie, wanneer deze laatste door het contract tot zijn verantwoordelijkheid werd gemaakt of onder zijn verantwoordelijkheid werd uitgevoerd."

·       Volgens artikel L. 217-4 van de Franse consumentenwet: "De verkoper levert goederen die met het contract in overeenstemming zijn en is aansprakelijk voor conformiteitsgebreken die op het tijdstip van de levering bestaan.

·       Volgens artikel L. 217-5 van het Wetboek van Consumentenrecht "De goederen zijn conform de overeenkomst:

1° of het geschikt is voor het gebruik dat gewoonlijk van soortgelijke goederen wordt verwacht en, in voorkomend geval: of het beantwoordt aan de beschrijving die de verkoper heeft gegeven en of het de hoedanigheden bezit die de verkoper aan de koper heeft getoond in de vorm van een monster of model; of of het de hoedanigheden bezit die een koper gerechtvaardigd mag verwachten op grond van de door de verkoper, de producent of diens vertegenwoordiger publiekelijk gedane mededelingen, met name in reclame of etikettering;

2° of het de hoedanigheden bezit die een koper gerechtvaardigd mag verwachten op grond van de door de verkoper, de producent of diens vertegenwoordiger publiekelijk gedane mededelingen, met name in reclame

2° of indien zij de kenmerken vertoont die in onderling overleg tussen partijen zijn vastgesteld of geschikt is voor elk bijzonder doel dat door de koper is gewenst, ter kennis van de verkoper is gebracht en door deze is aanvaard."

·       Volgens artikel L. 217-12 van het Wetboek van Consumentenrecht "verjaart de vordering die voortvloeit uit het gebrek aan overeenstemming binnen twee jaar na de levering van de goederen."

·       Volgens artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek "is de verkoper gebonden door de garantie voor verborgen gebreken aan de verkochte zaak, die haar ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor zij bestemd is, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de koper haar niet zou hebben gekocht, of er slechts een lagere prijs voor zou hebben gegeven, indien hij haar gekend had."

·       Volgens artikel 1648 van het Burgerlijk Wetboek "moet de rechtsvordering wegens een gebrek door de koper worden ingesteld binnen twee jaar na de ontdekking van het gebrek." Om zijn rechten te doen gelden, moet de Klant SANALYSLAB schriftelijk op de hoogte brengen van de niet-conformiteit van de Producten binnen een termijn van maximaal twee (2) jaar vanaf de levering van de Producten of van het bestaan van verborgen gebreken binnen een termijn van maximaal twee (2) jaar vanaf de ontdekking ervan.

·      Volgens artikel 1648 van het Burgerlijk Wetboek moet "de vordering wegens verborgen gebreken door de koper worden ingesteld binnen een termijn van twee (2) jaar vanaf de ontdekking van het gebrek".

De Klant kan kiezen tussen reparatie of vervanging van het goed, onder voorbehoud van de kostenvoorwaarden zoals bepaald in artikel L. 217-9 van het Wetboek van Consumentenrecht.

Podiumkosten worden vergoed op basis van het gefactureerde tarief en retourkosten worden vergoed op vertoon van de kwitanties.

Vergoedingen voor Producten die als niet-conform of gebrekkig worden beschouwd, zullen zo snel mogelijk en ten laatste binnen dertig (30) dagen na de vaststelling door SANALYSLAB van het gebrek aan conformiteit of het verborgen gebrek, worden uitgevoerd. Terugbetaling zal geschieden door creditering van de bankrekening van de Klant of door middel van een aan de Klant toegestuurde bankcheque.

 

9.3. In welke gevallen is SANALYSLAB niet aansprakelijk?

SANALYSLAB kan niet aansprakelijk worden gesteld in de volgende gevallen:

·       niet-naleving van de bepalingen van het contract

·       niet-naleving van de wetgeving van het land waar de Producten worden geleverd, hetgeen de Klant dient na te gaan;

·       in geval van slechte kwaliteit van de Producten

·       in geval van misbruik, gebruik voor professionele doeleinden, nalatigheid of gebrek aan onderhoud vanwege de Klant, evenals in geval van normale slijtage van het product, ongeval of overmacht.

De garantie van SANALYSLAB is in ieder geval beperkt tot de vervanging of terugbetaling van producten die niet conform zijn of een gebrek vertonen.

10. Intellectuele eigendom

 

10.1. Ik vind je site leuk. Mag ik uw foto's, tekst, commentaar of artikelen gebruiken?

Alle handelsmerken, foto's, teksten, commentaren, illustraties, al dan niet geanimeerde beelden, videosequenties, geluiden, evenals alle computertoepassingen die op de website kunnen worden gebruikt en meer in het algemeen alle elementen die op de website worden gereproduceerd of gebruikt, zijn beschermd door de geldende wetten inzake intellectuele eigendom.

Ze zijn het eigendom van de eigenaar van de website.
Ze zijn het volledige eigendom van SANALYSLAB of haar partners. Elke reproductie, weergave, gebruik of aanpassing, in welke vorm dan ook, van het geheel of een deel van deze elementen, met inbegrip van computertoepassingen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van SANALYSLAB, is strikt verboden. Het feit dat SANALYSLAB geen procedure inleidt zodra het van dit ongeoorloofde gebruik op de hoogte is, betekent niet dat het met dit gebruik instemt en van een procedure afziet. Elke eenvoudige link of hypertext link is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SANALYSLAB.

 

11. Persoonlijke gegevens

 

Voor alle informatie met betrekking tot het privacybeleid en de verwerking van persoonsgegevens, kunt u terecht op de pagina Privacybeleid.

 

12. Toepasselijk recht - Geschillenbeslechting

 

12.1 Wanneer kan ik een geschil met SANALYSLAB voorleggen aan de Bemiddelaar?

Na voorafgaande benadering door de consument van SANALYSLAB, kan de Ombudsdienst worden gecontacteerd voor elk consumentengeschil waarvoor geen regeling werd bereikt. Om te weten hoe u contact kunt opnemen met de bemiddelaar, klik hier.

 

13. Gedeeltelijke niet-validatie

Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig worden verklaard of als zodanig worden aangemerkt op grond van een wet, een verordening of ingevolge een onherroepelijke uitspraak van een bevoegde rechter, zullen de overige bepalingen al hun kracht en strekking behouden.

 

14. Overmacht

 

14.1 Wat zijn gevallen van overmacht en hoe worden zij behandeld?

Alle omstandigheden buiten de macht van de partijen die de normale uitvoering van hun verplichtingen verhinderen, worden beschouwd als oorzaken van ontheffing van de verplichtingen van de partijen en hebben de opschorting daarvan tot gevolg.

De partij die zich op voornoemde omstandigheden beroept, moet de wederpartij onmiddellijk in kennis stellen van het intreden, alsook van het verdwijnen ervan.

Als overmacht worden beschouwd alle feiten of omstandigheden die onweerstaanbaar zijn, zich aan partijen onttrekken, onvoorzienbaar en onafwendbaar zijn, onafhankelijk zijn van de wil van partijen en door laatstgenoemden niet kunnen worden voorkomen, ondanks alle redelijkerwijs mogelijke inspanningen. Uitdrukkelijk worden als overmacht of toevallige gebeurtenissen beschouwd, naast die welke gewoonlijk in de jurisprudentie van de Franse hoven en rechtbanken voorkomen: blokkering van transportmiddelen of bevoorradingen, aardbevingen, branden, stormen, overstromingen, blikseminslag, het stilvallen van telecommunicatienetwerken of moeilijkheden die eigen zijn aan telecommunicatienetwerken buiten de Cliënten.

De partijen zullen elkaar benaderen om een oplossing te vinden.

De partijen komen bijeen om de gevolgen van de gebeurtenis te onderzoeken en komen overeen onder welke voorwaarden de uitvoering van het contract wordt voortgezet. Indien de overmachtsituatie langer dan drie (3) maanden duurt, kunnen deze voorwaarden door de benadeelde partij worden opgezegd.

De partijen zullen bijeenkomen om de gevolgen van de gebeurtenis te bespreken en de voorwaarden overeen te komen waaronder de uitvoering van het contract zal worden voortgezet.

 

15. Pre-contractuele informatie - Aanvaarding en rechten van de Klant

 

15.1 Wat houdt de aanvaarding van de AV van SANALYSLAB in?

De Klant erkent vóór het plaatsen van zijn bestelling op leesbare en begrijpelijke wijze in kennis te zijn gesteld van deze Algemene Voorwaarden en van alle informatie en bijzonderheden als bedoeld in de artikelen L. 111-1 tot en met L. 111-8 van het Wetboek van Consumentenrecht, en in het bijzonder van:

·       de essentiële kenmerken van de aangeboden goederen en diensten

·       de essentiële kenmerken van het product, rekening houdend met het gebruikte communicatiemedium en het betrokken product;

·       de prijs van het product en de aanverwante kosten;

·       bij gebreke van onmiddellijke uitvoering van het contract, de datum of de termijn waarbinnen SANALYSLAB zich ertoe verbindt het product te leveren;

·       de informatie betreffende de aankoop van het product en de verkoopvoorwaarden

·       informatie betreffende de identiteit, de post-, telefoon- en elektronische contactgegevens en de activiteiten van SANALYSLAB, voor zover die niet uit de context blijken;

·       informatie betreffende de identiteit, de post-, telefoon- en elektronische contactgegevens en de activiteiten van SANALYSLAB, voor zover die niet uit de context blijken;

·       informatie betreffende de identiteit, de post-, telefoon- en elektronische contactgegevens en de activiteiten van SANALYSLAB;

·       informatie met betrekking tot wettelijke garanties en hun uitvoeringsmodaliteiten;

·       de functionaliteiten van de inhoud van de website

·       de functionaliteiten van de digitale inhoud en, waar van toepassing, de interoperabiliteit ervan;

·       de mogelijkheid om gebruik te maken van de digitale inhoud

·       de mogelijkheid om in geval van een geschil een beroep te doen op conventionele bemiddeling;

·       informatie over het herroepingsrecht.

 

15.2. Kunt u mij verzekeren dat mijn mobiele nummer vertrouwelijk blijft?

In het bestelformulier zijn wij verplicht het mobiele telefoonnummer van de consument te verzamelen om contact met hem te kunnen opnemen in geval van problemen met de verwerking van zijn bestelling of in geval van leveringsproblemen. SANALYSLAB gebruikt uw telefoonnummer uitsluitend in het kader van de uitvoering van de met de consument gesloten overeenkomst. Wij herinneren u eraan dat elke consument de mogelijkheid heeft om zich op de verzetlijst tegen telefonische colportage te laten registreren via deze link http://www.bloctel.gouv.fr.

Het feit dat een natuurlijke of rechtspersoon een bestelling plaatst op de Website impliceert de volledige aanvaarding van deze algemene verkoopvoorwaarden en de verplichting om de bestelde Producten te betalen.

 

Juridische mededelingen

 

Uitgever VADOM

 

Een eenpersoonsvennootschap op vereenvoudigde aandelen

 

Met een kapitaal van 5000,00 €
met maatschappelijke zetel te 335, rue Ferdinand Perrier, 69800, Saint Priest, Frankrijk.
Geregistreerd bij het RCS van Lyon onder nummer: 884 514 688
Telefoon: +33 (0) 1 84 80 60 29
BTW: FR48884514688

 

https://www.darmoplossing.com/